Podzim 2007 výstava „Kůň“v Lysé

"Daky"

 

"Podzim"

 

 

 

 

Skipi v Lysé

 

 

 

Dunnit a Káčko

 

 

 

Spoty

Cloudie

 

 

Dunnit

 

 

 

Mary

 

 

Oreobee a Ranger

 

Borny 

 

Skipi a Cloudie