Klisna bude připuštěna Paint Horse hřebcem NR Magic Peppy Train
AQHA reg. č. 010116959 registr. 2082 ÚEK - oprávnění k plemenitbě na území ČR.
Připouštěcí sezona trvá od 1.3. do 15.6. připouštěcího roku.

Připouštěcí smlouva „NR Magic Peppy Train“

Klisna bude dovezena v předem domluveném termínu. Majitel klisny musí předložit tyto doklady:

1. Originální původ - rodokmen (kopie přední a zadní strany si ofotí majitel hřebce)

2. Potvrzení ošetřujícího veterináře o zdravotním stavu (klinické vyšetření)

3. Očkovací průkaz - očkování proti chřipce a tetanu podle vakcinačního schématu s tím, že poslední vakcinace musí být ukončena 7 dní před přemístěním.

Jestliže se ve stáji, ze které klisna pochází, vyskytla v průběhu posledních 6 měsíců nákazová situace (zmetání klisen, hříběcí nemoc,...), nemůže být klisna přijata a připuštěna. Při neoznámení této skutečnosti, je majitel klisny zodpovědný za veškeré škody, které tímto vzniknou.

4. Při dovozu musí mít klisna sundané zadní podkovy.

5. Majitel hřebce nepřebírá zodpovědnost za klisnu popř. její hříbě. V případě onemocnění klisny, přivolá majitel hřebce svého veterináře na náklady majitele klisny. Majitel klisny musí být informován.

6. Zjistí-li veterinář, že klisna není vhodná k chovu, může být tato smlouva přenesena po předložení veterinárního potvrzení na jinou klisnu QH stejného majitele, která odpovídá daným podmínkám.

7. Pokud klisna nezabřezne:
a) bude v následujícím možném termínu klisna znovu připuštěna.
Majitel hradí pouze denní ustajovací poplatky (den 100.-Kč)
nebo
b) připouštěcí poplatek přechází do dalšího roku na uvedenou klisnu

Vrácení připouštěcího poplatku není možné.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí klisny a zaplacení připouštěcího poplatku 14000.-Kč, nebo převodu smluvní zálohy 5000.-Kč na účet: 0903373369/0800, doplatek 7000.-Kč při převzetí klisny k připouštění.